lekarna@lekarnasvjosefa.cz

Nákupní košík

0 ks celkem za 0 Kč

 
PF 2019

+ PROVOZNÍ DOBA O SVÁTCÍCH 2018/19

15.12.2018 | více

AKTUÁLNÍ AKČNÍ LETÁK LISTOPAD-PROSINEC 2018!

Akční nabídka platí od 12.11.2018 do 29.12.2018.

9.11.2018 | více

NOVINKY! SUNAR, NUTRILON, HAMI, NESTLÉ, HiPP...

Kojenecká výživa za výhodné ceny doplněno o novinky!

28.10.2018 | více

Další novinky…

ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, Ge Money, ČSOB, Fio Banka, QR platba, superCASH

Logo pro zásilkový výdej léčivých přípravků

Olfen drm.gel.100g 2x100g +ZDARMA vánoční taška Vánoce 2018!

Olfen drm.gel.100g 2x100g +ZDARMA vánoční taška Vánoce 2018!
PDK: 9.659777
Výrobce:TEVA
FTS:Antirheumatica, antiphlogistica, antiuratica
Humánní léčivý přípravek
Skladem:skladem
Ušetříte:118 Kč (-34%)
Cena: 230 Kč 348 Kč
 

  Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Olfen drm.gel.100g 2x100g +ZDARMA vánoční taška Vánoce 2018!

Olfen drm.gel.1x100g

Léčivý přípravek Olfen® gel se používá k tlumení bolesti zad, svalů a kloubů, dále k léčení zhmoždění, podvrtnutí a vymknutí kloubů. Olfen® gel obsahuje léčivou látku diklofenak. Diklofenak působí proti bolesti, tlumí zánět a má protirevmatické účinky.

Jak funguje
Olfen® gel  má formu hydrofilního gelu, který díky originálnímu absorpčnímu složení zajišťuje rychlý průnik účinné látky a její vysokou koncentraci v místě bolesti, a tím rychle a účinně ulevuje od bolesti zad, svalů a kloubů.

Příjemné použití
Olfen® gel je čirý gel s příjemnými kosmetickými vlastnostmi:

  • Rychle se vstřebává
  • Nelepí a nezanechává mastný film a skvrny na oblečení
  • Neobsahuje parfém

Kam aplikovat
Olfen® gel aplikujeme 3–4x denně na postižená místa.

Praktické rady

  • Olfen® gel  se aplikuje lokálně na kůži 3–4x denně na postižené místo a jemně se vtírá
  • Je nutné omýt si ruce po aplikaci, pokud nejsou místem k léčení
  • Uchovávejte při teplotě do 25 °C
  • Indikováno pro dospělé a mladistvé od 14 let

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Olfen, gel diclofenacum natricum Gel Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Olfen gel musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Olfen gel a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Olfen gel používat

3. Jak se Olfen gel používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Olfen gel uchovávat

6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je Olfen gel a k čemu se používá Olfen gel obsahuje léčivou látku diklofenak. Diklofenak má protirevmatické účinky, působí proti bolesti a tlumí zánět. Diklofenak se po místním podání vstřebává pokožkou a jeho přítomnost může být prokázána v krevní plazmě. Vstřebává se přibližně 3,3% z místně podané dávky léčivé látky. Olfen gel je možné použít bez porady s lékařem k mírnění místních projevů bolestí zad a k léčbě poúrazových zánětů šlach, vazů, svalů a kloubů (zhmoždění, podvrtnutí, vymknutí). K mírnění místních příznaků zánětlivých a degenerativních (vzniklých z opotřebování a stárnutí) kloubních onemocnění a k léčbě místních mimokloubních revmatických projevů (např. zánětů šlach, šlachových pochev či tíhových váčků) je možné Olfen gel používat pouze po poradě s lékařem. Pouze po poradě s lékařem může být přípravek užíván při dlouhodobé léčbě větších oblastí a při léčbě těhotných žen. Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 14 let. 2

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Olfen gel používat Nepoužívejte Olfen gel: jestliže jste alergický(á) na diklofenak, na kyselinu acetylsalicylovou či na jiná nesteroidní antirevmatika (přípravky k léčbě bolesti, zánětu a horečky) jestliže jste alergický(á) na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). jestliže jste těhotná nebo kojíte. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí Olfen gel nesmí přijít do kontaktu s otevřenými poraněními, sliznicí a oblastí očí. Oblast, na kterou je Olfen gel nanesen, nesmí být kryta neprodyšným oděvem či obvazem. O vhodnosti současného použití Olfen gelu s jinými přípravky pro místní použití se poraďte s lékařem. Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) používal(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a fertilita Nepoužívejte Olgen gel, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Olfen gel používá Dávkování Pokud lékař neurčí jinak, užívají obvykle dospělí a mladiství v závislosti na velikosti léčené oblasti 2- 3 g Olfen gelu 3-4krát denně. Mezi jednotlivými dávkami by měl být časový odstup alespoň 4 hodin. Doba používání přípravku je závislá na druhu onemocnění. Bez porady s lékařem nepoužívejte Olfen gel déle než 14 dní, pokud při léčbě obtíže neustupují nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře již po 7 dnech léčby. Dlouhodobější pravidelné užívání přípravku (při vleklých chorobách, např. při revmatismu) je nutno vždy konzultovat s lékařem. Způsob použití Olfen gel se doporučuje nanášet lehkým vetřením na neporušenou pokožku. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olfen gel 3 Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Olfen gel ve správný čas, aplikujte ho jakmile si vzpomenete a pak pokračujte v léčbě jako obvykle. Nenanášejte na postižené místo dvojnásobné množství. Jestliže jste omylem požil(a) přípravek Olfen gel Jestliže jste omylem požil(a) přípravek neprodleně kontaktujte lékaře. Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

 

4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 1000) zahrnují: bolest v nadbřišku, nevolnost, zvracení, průjem, křeče v břiše, poruchy trávení, nadýmání, nechutenství, bolesti hlavy, závratě, kožní vyrážky a zvýšení jaterních enzymů Vzácné nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000) zahrnují: krvácení do trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, dehtovitě černá stolice, peptický vřed s nebo bez krvácení a s možností proděravění stěny trávicího traktu, krvavý průjem, ospalost, nespavost, kopřivka, otoky, zánět jater se žloutenkou nebo bez ní, astma, závažné alergické reakce včetně snížení krevního tlaku. Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) zahrnují: zánět tlustého střeva, znovu vzplanutí zánětu tlustého střeva, afty v dutině ústní, zánět jazyka, poškození jícnu, zácpa, stavy podobné brániční kýle, poruchy smyslového vnímání jako brnění, poruchy paměti, dezorientace, rozmazané nebo dvojité vidění, zhoršení sluchu, zvolnění v uších, poruchy chuti, dráždivost, křeče, deprese, úzkost, těžké sny, třes, psychotické reakce a zánět mozkových blan, závažné kožní vyrážky a kožní reakce spojené s olupováním kůže, ztráta vlasů, zvýšená citlivost vůči slunečnímu záření, tečkovité krvácení do kůže, akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči, zánět ledvin, akutní zánět ledvin, snížení krevních destiček, snížení bílých krvinek, snížení červených krvinek, snížení všech krevních buněk, zápal plic, zánět krevních cév, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, srdeční selhání. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Olfen gel uchovávat Uchovávejte v suchu, při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 4 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co Olfen gel obsahuje Léčivou látkou je: diclofenacum natricum (diklofenak) 10 mg v 1 g gelu. Pomocnými látkami jsou: kyselina mléčná, diisopropyl-adipát, isopropylalkohol, disiřičitan sodný, hyetelosa, hyprolosa, čištěná voda. Jak Olfen gel vypadá a co obsahuje toto balení Olfen gel je opalizující až slabě zakalený, průhledný, bezbarvý až světle nažloutlý gel se zápachem po isopropanolu. Velikost balení Tuba 20 g, 50 g nebo 100 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel registračního rozhodnutí Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, Česká republika Výrobce: 1. Medimport, spol. s.r.o., Praha, Česká republika 2. Merckle GmbH, Ulm, Německo (výrobní prostory) sídlo firmy na adrese Merckle GmbH, Blaubeuren-Weiler, Německo 3. Mepha Pharma GmbH, Lőrrach, Německo Datum poslední revize: 9.10.2013


Olfen drm.gel.100g 2x100g +ZDARMA vánoční taška Vánoce 2018!

Informace o ochraně osobních údajůX Pop-up okno header obrázek


Výhody pro registrované!

 

Získejte zákaznické výhody jako registrovaný zákazník v našem e-shopu.

Zaregistrujte se v našem e-shopu.