HOJENÍ RAN (dekubity, bércové vředy)

Informace, rady a tipy, odkazy

Kompletní přehled výrobků:

RÁNY, VŘEDY, PROLEŽENINY, STOMIE


PROLEŽENINY A BÉRCOVÉ VŘEDY patří mezi obtížně se hojící chronické rány. V ČR trpí bércovými vředy asi 45 000 osob nad 65 let, proleženinami až 11 % hospitalizovaných pacientů! Při včasném odhalení diagnózy je většina chronických ran zhojitelná. Za chronickou označujeme ránu, která se ani po 6–9 týdnech nemá tendenci hojit. Fáze hojení ran

KLASICKÁ (TRADIČNÍ) TERAPIE RAN využívá většinou gázových krytí, která nemají vlastní terapeutický účinek. Jako primární krytí se tyto výrobky používají u drobných akutních ran, u kterých lze očekávat rychlý a bezproblémový proces hojení. Klasická terapie, tradiční ošetřování ran

MODERNÍ (VLHKÁ) TERAPIE RAN pracuje na principu udržení rány v optimálně vlhkém prostředí. Díky tomu podporuje granulaci a epitelizaci rány, udržuje konstantní teplotu, odvádí exsudát a netraumatizuje ránu při převazech. Vlhká terapie, moderní ošetřování ran

.............­.............­.............­...........

1. P R O L E Ž E N I N A (dekubit)

je specifické onemocnění, které postihuje nemocné s náhle či dlouhodobě sníženou pohyblivostí (upoutáni na lůžko či na vozík). Hlavní příčinou vzniku proleženin je stlačení měkkých tkání mezi kostí a tvrdou podložkou, kdy dochází k nedostatečnému prokrvování. Pokožka a svaly jsou tím pádem nedostatečně vyživovány, chybí jim kyslík a postupně tak nastává odumírání tkáně. Mezi příčiny vzniku proleženin patří výživa a váha pacienta, vlhkost, teplota a celková péče o nemocného. Stadia proleženin

Jak ošetřovat proleženiny

a) Polohování a rehabilitace: Je nezbytné, aby byl po celou dobu snížen tlak na ránu a zůstalo to tak až do úplného zhojení tkáně. Tohoto stavu efektivně docílíme polohováním – jednu polohu by nemocný neměl zaujímat déle než 2 hodiny. Vstávání z lůžka, pohyb po pokoji, ale také pohybová cvičení na lůžku – prokrvuje pokožku a snižuje tlak na postiženou oblast. Pomáhají k tomu polohovatelné postele a antidekubitní pomůcky.

b) Vyčištění rány: Správně nastartovaná léčba vždy začíná u důkladného vyčištění rány. Nejprve poté může následovat samotný proces hojení. Namáhané pokožce prospívají také jemné masáže a aplikace ochranných krémů. Čím ošetřovat proleženiny

c) Čistota a hygiena: Při ošetřování je nutné zajistit v pokoji teplotu kolem 23°C, lůžko pacienta musí být udržováno v suchém stavu, snažíme se hlavně o omezení nepříznivého vlivu moči, stolice a potu. Inkontinence. Hygienu provádějte u ležících pacientů nejméně 2× denně, pokožku myjte vlažnou vodou a mýdlem, řádně osušte a ošetřete ohrožená místa ochranným prostředkem. Jednorázové žínky, utěrky a ručníky, kosmetika u chronických ran

d) Strava: K urychlení léčby přispívá také správné stravování pacienta. Výživa má výrazný vliv na prevenci i léčbu proleženin. Udržuje pokožku vláčnou, dodává tělu vitamíny a posiluje imunitu. Důležitou roli hraje zejména podíl bílkovin ve stravě. Tady přichází na řadu obohacené nutriční roztoky, které ulehčují správnou výživu pacientů (např. Nutridrink Protein, Cubitan, Ensure Plus, Resource Protein). Nutriční doplňky u proleženin

.............­.............­.............­...........

2. B É R C O V Ý V Ř E D

patří mezi špatně se hojící rány, která se vyskytuje na bérci dolní končetiny. Nejčastější příčinou vzniku je chronická žilní nedostatečnost. Často vznikají po úderu, škrábnutí nebo i jiném drobném poranění, někdy dojde k rozpadu kůže spontánně. Hojení bércového vředu je dlouhodobý proces – i několik měsíců až let, pokud ale začnete včas, můžete úspěšnému hojení pomoci.

Jak ošetřovat bércové vředy

Základem léčby bércových vředů je odstranění, nebo alespoň zmírnění příčin, které toto onemocnění vyvolaly. Správně nastartovaná léčba vždy začíná u důkladného vyčištění spodiny rány. Teprve poté může začít samotný proces hojení. Účinnou léčbu bércových vředů žilního původu představuje kombinace vlhké a kompresivní terapie.

a) Kompresivní léčba: využívá se příznivých účinků působení zevního tlaku ke zlepšení oběhových poměrů v žilním systému na dolních končetinách. Používejte málo elastická obinadla s krátkým tahem – klidový tlak je nízký, zatímco když se hýbeme nebo pracujeme, tlak se zvyšuje. Tento typ bandáže je nejúčinnější a nejzdravější pro léčbu chronických ran. Kompresivní terapie

b) Vlhká léčba: účinné je použití produktů vlhkého hojení. Aplikace produktů je jednoduchá, pohodlná a převazy jsou méně bolestivé než při použití tradičního krytí. Vlhká terapie

c) Životospráva a prevence: Ani dlouhodobé stání ani sezení není dobré pro správné fungování krevního oběhu. Naučte se dělat krátké přestávky, procházejte se, naučte se jednoduché cviky na prokrvení nohou. Stejné pravidlo platí i při dlouhých cestách vlakem, autobusem nebo letadlem. Nejvhodnější fyzickou aktivitou je chůze, při které dbejte na správný výběr obuvi. Masáž studenou sprchou pomáhá a snižuje pocit těžkých nohou. Pozor si však dejte na návštěvu sauny nebo horké koupele. Myslete také na pravidelné masírování končetin od chodidel směrem nahoru.

©LEKARNASVJOSEFA.CZ